Bedrijfsgeneeskundige diensten

Verzuim- en re-integratie:
– arbeidsgeneeskundige diagnosestelling
– advies gericht op gezondheidsherstel, aanpak van herstel belemmerende factoren, en inzet behandelinterventie
– beoordeling belastbaarheid (FML termen)
– prognose van de belastbaarheid bij normaal verloop van herstel
– beoordeling geschiktheid eigen of ander/passend werk
– advies gericht op re-integratie, aanpak van re-integratie belemmerende factoren, en inzet van interventie op het gebied van werk of sociale activering
– Wet verbetering Poortwachter: opstellen probleemanalyse, periodieke evaluatie en indien nodig bijstelling probleemanalyse, eerstejaarsevaluatie, opstellen actueel oordeel ten behoeve van WIA-aanvraag

Advies:
– verzuim- en sociale wetgeving
– verzuimbeleid
– verzuimaanpak
– verbetering arbeidsomstandigheden en preventie van beroepsziekten
– gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid (bedrijfsniveau)
– preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid (individuele werknemer)
– preventie van recidief van de gezondheidsklachten en terugval in ziekteverzuim (individuele werknemer)

Medische keuringen:
– aanstellingskeuringen
– preventief medisch onderzoek (PMO)
– functiegerichte keuringen
– rijbewijskeuringen