Verzekeringsgeneeskundige diensten

– WvP-toets
– arbeidsgeneeskundige diagnosestelling
– advies gericht op gezondheidsherstel, aanpak van herstel belemmerende factoren, en inzet behandelinterventie
– verzekeringsgeneeskundig onderzoek
– medisch belastbaarheidsonderzoek (FML)
– bepalen duurzaamheid medische beperkingen
– beoordeling geschiktheid eigen of ander/passend werk
– advies gericht op re-integratie, aanpak van re-integratie belemmerende factoren, en inzet van interventie op het gebied van werk of sociale activering
– medische argumentatie in bezwaarprocedures of beroepsprocedures
– sociaal-medische advisering